PŘIHLÁSIT

Stavební firma Archeus CB s.r.o. - rodinné domy na klíč, hrubé stavby, stavební práce, projekty

Vložení dotazu

Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Máte specifické přání či dotaz? Máte nějakou připomínku nebo nám chcete něco vzkázat? Napište nám! Pokud vyplníte i svou e-mailovou adresu, bude Vám odpověď zaslána také na e-mail. E-mail a telefon nejsou povinné, v případě jejich vyplnění nebudou zveřejněny ani zneužity pro zasílání spamu.

Jméno:
E-mail:
Your web:
Telefon:
Dotaz:


Dotaz od: Ji? Kuel

Vloženo: 26. 6. 2018 v 12:23

Dobr den,
mme v plnu rekonstrukci umakartovho jdra v ?eskch Bud?jovicch. Jednalo by se o vybourn stvajcho umakartovho jdra v?etn? koupelny a kuchyn?. Nov jdro by jsme cht?li zd?n a dle provzt elektroinstalaci, vstavbu koupelny, p?ipravit napojen pro kuchy?skou linku a dal v?ci, kter jsou spojen z vstavbou novho jdra.

P?edem d?kuji

S pozdravem Ji? Kuel

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 29. 6. 2018 v 13:43

Dobr den, uveden ?innosti provdme v plnm rozsahu, budu Vs kontaktovat telefonicky a po up?esn?n specifikace Vm vypracuji cenovou nabdku na poptvan prce.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Adam Beran

Vloženo: 29. 5. 2018 v 0:58

Dobry den. Chtel bych se informovat o zacatku stavby domu. Mame vybrany pozemek ale koupit ho bude mozne az na zacatku pristiho roku. Ceka se na ruzna schvaleni. Chci se zeptat je mozne uz neco zacit resit ted ohledne stavby domu nebo musime pockat az se pozemek koupi? Myslim tim projek, kalkulaci atd. Dekuji Beran.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 30. 5. 2018 v 9:47

Ven pane Berane,
za?t konkrtn?ji ?eit podobu budoucho rodinnho domu jet? p?ed definitivn koup pozemku je nejen mon, ale dokonce velice vhodn, nejste-li v tto oblasti odbornkem. Jist? mte o svm budoucm bydlen n?jakou p?edstavu, nicmn? d?m je velmi vhodn navrhovat pro konkrtn pozemek tak, aby bylo vyuito p?ednost pozemku a naopak aby byly eliminovny jeho p?padn nedostatky. Tm myslm orientaci ke sv?tovm stranm, svaitost, umst?n sjezdu z pozemku na mstn komunikaci atd. Abych byl tedy co mon nejvce konkrtn, dokud nemte pozemek ve vlastnictv, d se d?m "vymyslet" architektonicky i technicky, d se ud?lat kalkulace, lze zhotovit projektovou dokumentaci stavby a stavbu projednat s n?ktermi orgny sttn sprvy a se sprvci inernrskch st. Bude-li vechno takto p?ipraveno, samotn povolen stavby po zapsn Vaeho vlastnickho prva do katastru nemovitost by nem?lo v obvyklch p?padech trvat dle ne dva m?sce. Vstoupte-li s nmi ve spoluprci ji v sou?asn dob?, bude ?as ve zmn?n nejen p?ipravit, ale i v klidu promyslet - nvrh rodinnho domu, m-li dob?e fungovat, je z pohledu laika pom?rn? komplikovan v?c, vyuitelnch technologi je mnoho a k funk?nmu ?een vede ?ada cest, trochu to vak komplikuje ?ada mt?, roz?ench mezi laickou ve?ejnost, p?i?em n?kter ji neplat a n?kter neplatily nikdy, p?esto v pov?dom mnoha stavebnk? p?etrvvaj. Neud?lte tedy chybu, kdy s nmi vstoupte v jednn ji nyn. Chcete-li za?t stav?t co nejd?ve a pozemek bude V na ja?e, m?la by bt spoluprce navzna nejpozd?ji v pr?b?hu podzimu. Je-li V budouc pozemek v rozumnm dosahu z ?eskch Bud?jovc, byla by nejvhodn?j sch?zka p?mo na budoucm mst? stavby.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Kamila Fra?kov

Vloženo: 9. 5. 2018 v 6:31

Dobr den,
rda bych se zeptala zda rekonstruujete i stra domy a zda by byla mon prohldka toho domu a p?padn kalkulace kolik by rekonstrukce stla.

D?kuji Fra?kov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 10. 5. 2018 v 13:44

Ven pan Fra?kov,
obecn? prce tohoto druhu provdme, u rekonstrukc vak vdy zle na rozsahu zakzky, proveden a stavu stvajc stavby a je nezbytn osobn konzultace na mst?. Zanechala jste na sebe telefonn ?slo, budu Vs na n?j kontaktovat.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Ing. Mojmr varc

Vloženo: 25. 4. 2018 v 13:55

Dobr den, poptvm zd?nou, zateplenou stavbu gare na dv? mot. vozidla s nzkou sedlovou st?echou a elektroinstalac na p?ilehlm pozemku u mho RD. Jedn se mi o stavbu tzv. na kl?. Bli informace, viz. tel. Lokalita dol u Novch Hrad?. D?kuji.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 3. 5. 2018 v 15:00

Dobr den,
poptvan prce spadaj do naeho p?edm?tu ?innosti, budu Vs kontaktovat telefonicky.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Adam Beran

Vloženo: 10. 4. 2018 v 9:02

Dobr den.
Uvaujeme o stavb? domu v Olenku u ?eskch Bud?jovic a lib se nm v d?m Virgo G. V technickm standardu uvdte, e v cen? nejsou p?ipojky a kapli?ka.
Kdybych m?l zjem aby to bylo jako dodatek smlouvy je mon to zahrnou do celkov ceny domu aby to bylo zaplaceno z hypotky nebo to musim zaplatit ze svho. D?kuji.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 13. 4. 2018 v 1:31

Ven pane Berane,
p?pojky, p?padnou vodom?rnou a revizn achtu ?i elektro pil? je samoz?ejm? mon zahrnout do smlouvy a financovat hypotkou, je vak nutn vdy provst jejich cenovou kalkulaci pro konkrtn zakzku, nebo? v tomto je kad pozemek do jist mry specifick. Proto tyto poloky nemohou bt uvedeny "v cenku" a zahrnuty automaticky v cen? domu. Ve smlouv? bt zahrnuty samoz?ejm? mohou a budete-li mt zjem, rdi i tyto prce provedeme. Cenovou kalkulaci na p?pojky lze provst na zklad? prohldky pozemku - kontaktujte m? telefonicky a dohodneme se na termnu.
Zmi?ujete Olenk - pokud se jedn o pozemky na vchodnm okraji obce (sm?rem na Chlumec), velmi bych doporu?il d?m Virgo G upravit tak, aby v?tina oken nebyla na sever, zrove? jsou v tto lokalit? pozemky pom?rn? zk, nejsem si jist, e by se d?m Virgo G na pozemek p?i zachovn zkonem danch odstupovch vzdlenost veel. To jsme ale schopni vy?eit, ke kad stavb? p?istupujeme individuln? a velmi ?asto typov projekty upravujeme dle pot?eb konkrtnho pozemku.

Dotaz od: Attila Benko

Vloženo: 8. 2. 2018 v 14:43

Zdravim Vas,
My sme personalna agentura Fonhauser z rakuska, chcel by som sa spytat ci by ste mali zaujem poslat vasu pracovnu silu aj do rakuska na rozne stavebne prace? Dakujem za info, S pozdravom Attila Benko

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 2. 3. 2018 v 18:54

Dobr den,
nemme zjem o tuto formu spoluprce.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: ladislav vejvoda

Vloženo: 29. 1. 2018 v 8:53

dobry den,
potreboval bych udelat zatepleni rodinneho domku na trebonsku,vatou...
muzete me nabidnou vase sluzby?
dekuji
vejvoda

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 31. 1. 2018 v 20:59

Ven pane Vejvodo, poptvanou ?innost se samoz?ejm? zabvme a lokalita je t v rozsahu na p?sobnosti. Pro zpraovn cenov nabdky bude v kadm p?pad? nutn d?m vid?t a na mst? dohodnout technologick detaily. Budu Vs kontaktovat na telefon, kter jste u Vaeho dotazu zanechal.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Eva Hamernikova

Vloženo: 27. 5. 2017 v 16:33

Dobr den, je mon nechat si postavit d?m v Rakousku, konkrtn? v Linci?
D?kuji Eva

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 30. 6. 2017 v 9:50

Ven pan Hamernkov,
technicky to problm ur?it? nen, avak vzhledem k odlin mstn legislativ? nejsme schopni zajistit projektovou dokumentaci a vy?dit stavebn povolen, resp. celou p?edstavebn p?pravu. Mstn technick poadavky na stavby pro bydlen mohou mt do technickho ?een stavby dopad, co m?e zp?sobit zm?nu ceny stavby p?i vznamn?j odlinosti od technickho standardu, dle je pot?eba uvaovat s vymi nklady spojenmi se vzdlenost (p?edpokldm dra ubytovn, hrady stravovn zam?stnanc?m...).

Dotaz od: Eva Fuxov

Vloženo: 26. 3. 2017 v 10:57

Dobr den,
cht?la bych se zeptat, na kolik by u vs orienta?n? vychzela stavba zd?nho domu na kl? - bungalov, zast. plocha 100-120 m2,
zas?ovan pozemek asi 25 km od ?eskch Bud?jovic
D?kuji za info, Eva Fuxov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 12. 4. 2017 v 21:43

Ven pan Fuxov,
velmi orienta?n? lze cenu bungalovu uveden velikosti odhadnout na cca. 2 a 2,5 mil. K?. Velmi zle na technickch poadavcch na stavbu (nap?. nzkoenergetick ?i pasivn d?m), na svaitosti pozemku i na volb? za?izovacch p?edm?t?. Mte-li zjem, rd se s Vmi sejdu a po up?esn?n Vm zpracuji konkrtn cenovou nabdku na d?m dle Vaich poadavk?.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Ji? Steinbauer

Vloženo: 4. 2. 2017 v 11:38

Dobr den, poptavam stavbu domu s dispozici 4+kk pro seznn bydlen v k.. Dubicne u Ceskych Bud?jovic. V p?pad? zajmu m? prosm kontaktujte. D?kuji Steinbauer

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 8. 2. 2017 v 15:42

Vy?eeno telefonicky.

Dotaz od: Andrea Mat?j?kov

Vloženo: 8. 9. 2016 v 14:45

Dobr den. Psala jsem vm dotaz na email, kter mte uveden v kontaktech a zatm stle bez reakce. D?kuji za odpov??. Mat?j?kov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 16. 9. 2016 v 5:52

Vy?eeno telefonicky.

Dotaz od: ILONA SCHNEIDEROV

Vloženo: 15. 8. 2016 v 15:59

Dobr den,
do?etla jsem se, e provdte i kolaudace dom?. Cht?la bych se zeptat, zda to plat i pro rodinn d?m, kter u je postaven. Pot?ebovala bych radu, co k tomu pot?ebuji, abych Vs p?padn? mohla oslovit a pokud by to lo, tak po domluv? jak bude cena. Prosila bych odpov?? do meilu. D?kuji a p?eji hezk den Schneiderov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 21. 8. 2016 v 23:16

Dobr den,
kolega Vs bude kontaktovat telefonicky.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Vesel

Vloženo: 4. 3. 2016 v 9:26

Dobr den, pot?ebovali bychom ud?lat projektovou dokumentaci domu. Nkres domu v?etn? rozm?r? mme p?ipraven (vlastn nvrh)- d?m bude bungalov nad 150 m2. Jak je orienta?n cena projektu a co vechno zahrnuje? D?kuji Vesel

Odpověď od: Kamil Krl- Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 5. 3. 2016 v 12:50

Dobr den pan Vesel,
odpov?? jsem Vm zaslal na email.

S pozdravem
Kamil Krl

Dotaz od: Jaroslav Pavlas

Vloženo: 17. 1. 2016 v 15:20

Dobr den. Pot?eboval bych ud?lat ternn pravy, poloit dlabu a postavit pergolu 6 x 3 m v ?.B.
S pozdravem Pavlas

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 18. 1. 2016 v 9:11

Dobr den,
tyto prce provdme, vhodn by bylo sejt se p?mo na mst?, po poch?zce a up?esn?n poadavk? Vm zpracuji cenovou nabdku. Kontaktujte m? prosm nejlpe telefonicky, tel. 774 456 801.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Zitek Vclav

Vloženo: 15. 1. 2016 v 11:54

Dobr den zajmala by mn? cenov nabtka na bungalov 4kk

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 18. 1. 2016 v 9:05

Ven pane Zitku,
poadavek na bungalow 4+1 odpovd naemu typovmu domu Virgo, kter nabzme v zkladnm technologickm standardu a bez gare za 1 876 800 K? v?. DPH. P?padn? lze navrhnout individuln projekt vhodn prv? na V pozemek a s dispozi?nm uspo?dnm podle Vaich specifickch poadavk?, v p?pad? podobn zastav?n plochy bude podobn i cena. Vliv na cenu m?e mt msto stavby a s nm spojen nklady na dopravu (bohuel lokalitu neuvdte) a p?padn? i vy svaitost pozemku - nutno ov??it vkovm zam??enm.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

© 2006-2022 ARCHEUS CB s.r.o. - Rodinné domy na klíč České Budějovice, Zateplení domů České Budějovice, Napsali o nás, Blog

Created by Zelman